Architecture of the Shaped Void in Creative Heritage volume

Creative Heritage is a manifesto during the European Year of Cultural Heritage 2018 – it represents a call to forge connections once again between cultural heritage as things and spaces on the one hand and ideas and people on the other. Creative Heritage demands that cultural heritage be protected, used creatively and viewed as the basis and impulse

Cetatea Dinogetia – Studii pentru amenajarea sitului arheologic

Contextul contemporan, în care mediul construit existent este relativ extins, determină tot mai frecvent ca arhitecții să proiecteze clădiri noi în situri constituituite recent, dar care au deja o identitate proprie, sau în situri istorice cu o încărcătură culturală foarte mare. De asemenea, intervențiile asupra clădirilor existente, restaurarea, reabilitarea, restructurarea sau refuncționalizarea devin termeni din