1 / 14
All Projects

RO

Clienții – o familie tânără, tema – casă în stil brâncovenesc și totuși modern, și șantierul – o parcelă dintr-o dezvoltare recentă de case în serie, definesc premisele proiectului. Spațiile exterioare și interioare sunt împărțite în două benzi funcționale: zona de acces / curtea privată la exterior, spațiile de serviciu /spațiile deservite la interior. Această împărțire se observă și pe fațadele principale. Clădirea este o prismă cu loji excavate – elemente arhitecturale observate în arhitectura românească veche. Streșinile mari ale acoperișului înclinat cu patru pante definesc partea superioară a casei printr-un plan orizontal; raportul cu solul este mediat de o bază placată cu piatră. Spațialitatea clasică, orizontalitatea, precizia proporțiilor și contrastul greu/ușor, care sunt toate caracteristice arhitecturii românești vechi au fost îmbrăcate în proiect folosind mijloace și metode contemporane.

EN

The clients – a young family –, the theme  – Brâncovenesc style yet modern house – and the site – a plot from a recent serial detached houses development – define the premises for the project. The exterior and interior spaces are divided in two functional strips: the access and the private courtyard on the outside, the servant and the served spaces on the inside. This division is observed also on the main facades. The building is a prism with excavated lodges – architectural elements observed in old Romanian architecture. The large flat eaves of the four slope pitched roof define the top of the house through a horizontal plane; the relation to the ground is mediated by a stone plated base. The classic spatiality, the horizontality, the proportions’ precision and the massive-light tectonic effect which are all characteristic to old Romanian architecture have been dressed in the project using contemporary means and methods.

Echipa:

Arhitectură: Dordea Dragoș Mihai
Structuri: Ing. Hazarian Garabet
Instalaţii: Ing. Nedelcu Ion

Fotografii: Radu Malașincu

Facts + Figures
year: 2010-2011
client: privat
area: 240 m2
status: completed

Links:
View the project on BNA 2012 site