SARA HILDÉN ART MUSEUM

Exterior perspective
1 / 11
All Projects

RO

Trecând peste strada Finlaysoninkatu, propunerea extrage indicii din împrejurimile sale istorice pentru a deveni o poartă nouă și iconică spre zona Finlayson. Un volum îmbrăcat în întregime în panouri de cupru se sprijină pe două baze de beton, încununând intrarea în cartier și făcând spațiu pentru o piață publică mare. Propunerea acționează ca un conector între zona rezidențială la vest și zona industrială reutilizată la est, precum și între peisajul natural al parcului și identitatea mai minerală a orașului.

EN

Bridging over Finlaysoninkatu Street, the proposal extracts clues from its historical surroundings to become a new and iconic gateway to the Finlayson area. A shedded volume clad entirely in copper panels rests on two concrete bases, crowning the entrance to the neighborhood and making space for a large public plaza. The proposal acts as a connector between the residential area to the west and the repurposed industrial area to the east, as well as between the natural landscape of the park and the more mineral identity of the city.

Team:
M. Arch. Dragoș Mihai DORDEA
M. Arch. Zenaida Elena FLOREA
B. Arch. Ottavia E. BOLETTO
B. Arch. Meghan MAHONEY
Stud. Arch. Iulia E. FRANGU
Stud. Arch. Maria I. LUPULEASA
Stud. Arch. Cătălina S. ROȘU

Facts + Figures
client: Varma Mutual Pension Insurance Company, Sara Hildén Foundation and the City of Tampere
address: Tampere, FI
area: 6136 m2
status: competition
year: 2020