SERRAVALE CASTLE TERRITORIAL VALORISATION

1 / 15
All Projects

competition, 2nd prize

Proiectul de punere în valoare a ruinelor castelului Serravalle a fost conceput pornind de la trei niveluri de lectură: inserție în teritoriu, traseu arhitectural și descoperire arheologică. Toate aceste niveluri de lectură aduc elemente care conturează soluția finală și influențează simultan atât elementele de scară mare cât și elementele de detaliu. Am propus, pentru cele trei niveluri de lectură, următoarele operațiuni:

– curățarea de vegetație înaltă a stâncii pe care se află castelul și delimitarea clară a limitelor pădurii; accentuarea momentului în care se trece de pe versantul muntelui pe stâncă prin crearea unei zone mai largi, perfect orizontale, dar și refacerea traseelor pietonale din jurul cetății

– creearea unor elemente verticale cu rol de marcare, orientare, iluminat, de înălțimi variabile, împărțite ca o miră de referință utilizată în releveu; realizarea unui sistem de acces și marcare a sălii centrale cu coloane, materializate prin elemente metalice care urmăresc o geometrie ortogonală ce marchează diferența față de pereții castelului, construiți după conturul stâncii

– în stratul de pietriș care se află sub pardoseala semitransparentă din tablă expandată se inserează dale din piatră așezate pe locul descoperirii unor ziduri ce nu se mai prezintă decât la nivel de fundare în săpături pentru a avea un nivel de lectură suplimentar. Sistemul de iluminare nocturnă porneşte de la aceleaşi principii de recunoaştere a spaţialităţii castelului şi misterul ce precede descoperirea. Am gândit o iluminare de jos în sus care să pună în evidenţă interiorul incintei principale a cetăţii, creând în acest fel o aură a castelului ce îl pune în valoare mult mai puternic în stadiul de ruină care este păstrat decât un iluminat direct al zidurilor exterioare.

Facts +Figures
area: 2000sqm
year: 2007